Ojennetut kädet

WeMind Suomi – psykologista tukea mielenterveyden ongelmiin

WeMind Suomi on avannut keväällä 2023 ovensa Helsingin Kaisaniemessä. Uudet ja viihtyisät tilat valmistuivat remontista loppuvuodesta 2022 ja ne on suunniteltu palvelemaan sekä asiakkaita että ammattilaistemme työntekoa. Suomessa WeMind aloittaa toimintansa tarjoamalla tieteellisesti tutkittua, lyhytterapeuttista ja tehokasta apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin. Palvelu on psykologien tuottamaa ja perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Ammattilaisemme ovat psykologeja eli ylemmän korkeakoulututkinnon (PsM, psykologian maisteri) käyneitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka ovat saaneet laillistuksen Valviralta. Psykologin ammattitaitoa ovat ihmisen kehitys, ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen. Psykologit pystyvät arvioimaan laajasti ihmisen tilannetta sekä toteuttamaan hoitojaksoja monenlaisissa pulmatilanteissa.

WeMindin tarina

WeMindilla on jo vahva tausta Ruotsissa, josta yritys on saanut alkunsa vuonna 2007. Tuolloin WeMindin perusti Urban Pettersson Bargo, joka oli jo pitkään seurannut psykiatrian toimintaa perheenjäsenensä kautta. Urbanin perhe sai huomata, että tarvittaviin psykiatrisiin hoitoihin oli vaikea päästä ja hoitojen tehosta ja saatavuudesta oli ristiriitaista tietoa.

Urbanin turhautuminen omaisen roolissa muuttui lopulta teoiksi ja hän perusti WeMindin. Omien kokemusten ohjaamana Urbanille syntyi vahva halu uudistaa ja kehittää mielenterveysalaa. Visiona oli luoda vastaanotto, jossa sekä potilas että omainen voivat olla varmoja siitä, että hoidot ja terapiat ovat maailman huippuluokkaa ja todettu tieteellisen näytön pohjalta tehokkaiksi. WeMind on kehittynyt ja kasvanut vuosien aikana Ruotsissa ja saanut laajasti positiivisia hoitotuloksia eri häiriöiden tehokkaassa ja laadukkaassa hoidossa. Nyt WeMind onkin Ruotsin suurin yksityinen psykiatrian tutkimus- ja hoitopalveluiden tuottaja.  

WeMindin tarkoitus

Suomessa mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet ja siten avun piiriin pääseminen saattaa viivästyä tarpeettomasti. Psykologien tuottama lyhytterapia ja mielen hyvinvointia tukevat palvelut voivat tuoda helpotusta pidentyneisiin hoitojonoihin.

Psykologien ammattitaito hyötykäyttöön

WeMind pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla tutkimustietoon perustuvia lyhytterapeuttisia psykologien tarjoamia hoitoja. Uskomme, että psykologien ammattitaidolla monien lievät ja keskivaikeat mielenterveyden pulmat voivat ratketa, kun hoito on tutkitusti tehokasta ja oikea-aikaista.   

Palvelumme eivät kuitenkaan yksin pohjaudu alan tutkimustietoon vaan seuraamme myös yksilöllisesti asiakkaidemme voinnin kehittymistä ja siten hoitojen tehokkuutta jatkuvasti. Keräämme tietoa asiakkaidemme voinnista kyselylomakkeilla ja käytämme tätä tietoa kun mietimme asiakkaan kanssa yhdessä juuri hänelle sopivinta hoitopolkua. Kyselyiden avulla voimme myös työskentelyn edetessä varmistua siitä, että asiakkaat todella voivat paremmin ja valitut menetelmät ovat tilanteeseen parhaiten sopivia. Yksilöllisten prosessien kehittämisen lisäksi hyödynnämme saatua tietoa myös ohjaamaan ja kehittämään toimintatapojamme.  

WeMindin arvot ohjaavat toimintaamme

Toimintaamme ohjaa vahva halu kohdata ja kohdella kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. Mielestämme jokaisella on oikeus määritellä ja olla oma itsensä. WeMind Suomi on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja on sitoutunut kaikessa toiminnassaan noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Pyrimme näin toimiessamme varmistamaan sen, ettei kenenkään WeMindin kanssa asioivan tarvitse kokea epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai syrjintää. WeMind haluaa toivottaa tervetulleeksi jokaisen asiakkaan ja työntekijän omana itsenään.  

Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus, tutkimustieto ja ihmisten yhdenvertainen kohtelu, minkä ansiosta jokaiselle asiakkaalle voidaan tarjota parasta mahdollista hoitoa. Asiakastyön lisäksi haluamme olla kehittämässä mielenterveyden palveluita myös laajemmin Suomessa ja siten pyrimme osallistumaan keskusteluun palveluiden tulevaisuudesta ja kehittymisestä.