Mitä on lyhytterapia?

WeMindin palveluita tarjoavat Valviran laillistamat psykologit. Psykologi on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka asiantuntijuutta ovat ihmisen kehitys, tunne-elämä, käyttäytyminen, muisti, oppiminen, ihmissuhteet ja kriisit.

Lyhytterapia

Lyhytterapia on terapiaa, jossa on selkeä tavoite, rakenne ja määrätty tapa työskennellä. WeMindilla lyhytterapia pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT). Lyhytterapia sisältää huolellisen alkukartoituksen, jonka jälkeen päätämme yhdessä, millainen hoito-ohjelma hyödyttäisi juuri sinua. Hoidon aikana sekä asiakas että psykologi toimivat aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.

Terapian ei aina tarvitse olla vuosia kestävä prosessi, vaan lyhyemmässäkin ajassa saadaan usein hyviä hoitotuloksia. Lyhytterapian kesto on yleensä 5-20 tapaamiskertaa ja tapaamisia toteutetaan viikoittain tai kahden viikon välein. Hoidon tehoa mitataan hoitosuhteen aikana, jotta varmistetaan, että hoito-ohjelmasta on hyötyä. Hoidon loputtua jatkohoitojen tarve kartoitetaan ja on mahdollista aloittaa uusi hoitojakso, jos tarve vaatii. 

Psykologinen tuki

Psykologista tukea tarjoamme tilanteissa, joissa mielenterveyden haasteesi ovat lieviä tai haluat mahdollisuuden keskustella mieltä painavasta kysymyksestä. WeMindin tarjoama psykologinen tuki on kestoltaan 1-5 kertaa ja pohjautuu kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) teoriaan ja menetelmiin.

Psykologinen tuki voi sisältää keskustelua esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Vanhemmuuden tuki
  • Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu
  • Seksuaalisuus
  • Ihmissuhteet
  • Elämänmuutokset ja -kriisit
  • Stressi, jaksaminen, kuormitus ja uupumus
  • Univaikeudet
 

HUOM! Emme tällä hetkellä tarjoa KELA-korvattavaa psykoterapiaa

Lue lisää tarjoamistamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista sekä aikuisten mielenterveyspalveluista.

Varaa aika

Varaa aika psykologille suoraan ajanvaraussivuiltamme