Hinnoittelumme on inhimillistä ja läpinäkyvää

Mittaaminen takaa hoidon laadun 

WeMind tarjoaa tutkitusti tehokkaita hoitoja mielenterveyden ongelmiin

Mielenterveyden ongelmien hoidosta on paljon tutkimustietoa, jonka perusteella on voitu tunnistaa ja kehittää tehokkaita hoitomenetelmiä. Me seuraamme säännöllisesti mielenterveyden ongelmien hoitomenetelmiin liittyvää tutkimusta ja mukautamme hoitomme vastaamaan parasta ymmärrystä. WeMindilla asiakas voi aina luottaa saavansa tutkimusten mukaista parhaiten hänen tilanteessaan tehoavaa laadukasta hoitoa. Kansainvälisten tutkimusten seuraamisen lisäksi seuraamme omia hoitotuloksiamme sekä asiakastyytyväisyyttämme. Uskommekin, että työskentelyiden mittaaminen takaa asiakkaillemme parempaa hoitoa ja tukee myös ammattilaisiamme työssään.

Mittaustuloksia

Mittaamme ja seuraamme hoitovaikutuksia 

Työskentelymme tarkoituksena on auttaa asiakasta voimaan paremmin, ja siksi meillä WeMindilla seurataan jokaisen asiakkaan hyvinvointia säännöllisesti kyselyillä. Meillä asiakas täyttää hoidon alussa, sen aikana ja lopussa itsearviolomakkeita omasta hyvinvoinnistaan ja oireistaan. Käytämme kansainvälisissä kliinisissä tutkimuksissa käytettyjä luotettavia mittareita hoitovaikutusten seuraamiseen. Mittausten luotettavuutta lisää se, että asiakkaan täyttämien itsearviolomakkeiden lisäksi myös psykologimme arvioivat asiakkaan vointia hoidon päätteeksi, jolloin tietoa saadaan itsearviointia kattavammin. 

Saatujen tulosten avulla voimme varmistua siitä, että hoito todella tehoaa. Säännöllisen mittaamisen ansiosta voimme myös tarvittaessa mukauttaa hoitoa yksilöllisesti. Emme arvaile, onko hoidosta hyötyä, vaan seuraamme asiakkaan hyvinvoinnin kehitystä varmistuaksemme siitä. Kyselyjen täyttäminen on tästä syystä ensiarvoisen tärkeää, ja auttaa meitä tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista hoitoa. Kyselyjen tulokset käydään aina yhdessä läpi asiakkaan kanssa, siten tulokset voivat lisätä myös asiakkaan omaa ymmärrystä tilanteestaan tai selkeyttää muuten hankalaa tilannetta. 

Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää 

Laadukkaan palvelun varmistamiseksi seuraamme myös asiakkaiden kokemuksia hoidosta, toiminnastamme, työntekijöistämme sekä asiakkaiden omasta osallisuudesta hoitoon. Ruotsissa WeMindin tuloksia verrataan vuosittain kansalliseen tasoon, ja WeMind on vuosi vuodelta saanut huomattavasti korkeammat tulokset potilaiden tyytyväisyydestä kansalliseen tasoon verrattuna.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Voit lukea lisää hoitotuloksista ja asiakastyytyväisyydestä WeMindin Ruotsin toimipisteillä.

WeMind Suomi on sitoutunut laadunmittaukseen 

WeMind Suomi on sitoutunut laadunmittaukseen, joka sisältää hoitovaikutusten seurannan lisäksi henkilökunnan pätevyyden ja tyytyväisyyden sekä hoitoprosessien laadun seurannan. Hoitoprosessimme pohjautuvat niin kansallisiin (Käypä hoito -suositukset) kuin kansainvälisiinkin suosituksiin ja tutkimusnäyttöön, ja laadun seurannalla varmistumme siitä, että kaikki psykologimme hyödyntävät työskentelyssään näitä hoitoprosesseja. Näin voimme varmistua siitä, että asiakkaamme saavat aina laadukasta hoitoa ja palvelumme ovat yhtenäisiä ammattilaistemme välillä.