Tutkimustyö ja kehitys

WeMind on aktiivisesti mukana erilaisissa alan kehitys ja tutkimushankkeissa. Ruotsissa WeMind on merkittävä toimija alan kehitysyhteisössä. 

Tutkimusyhteistyö

WeMind tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkimusryhmien kanssa kehittääkseen tulevaisuuden hoitoa mielenterveyden ongelmiin. 

WeMind on aktiivinen myös kansainvälisesti ICHOMin (International Consortium on Health Outcomes Measurement) työryhmissä ja työskentelee hoitotulosten mittausstandardien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Vuoden 2022 aikana tehtiin muun muassa yhteistyö neuropsykiatristen diagnoosien hoidon mittausstandardien kehittämisessä ja käyttöönotossa, jossa WeMind Suomen toimitusjohtaja Juulia Järvdike osallistui kehitystyöhön tarjoamalla asiantuntemustaan. 

Mielestämme mielenterveyspalveluiden kehittämiseen tarvitaan vahvoja investointeja. Siksi WeMind on ylpeästi ruotsalaisen Psykiatrifonden pääsponsori. Tapaamme säännöllisesti jäsenyhdistyksiä, kuntia ja verkostomme jäseniä toimintatapojemme kehittämiseksi. 

Yhteistyö eri jäsenyhdistysten kanssa antaa myös meille arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaan ja omaisten tarpeita vastaavia hoitoja kannattaa suunnitella ja toteuttaa.

Tieteellinen neuvosto

WeMindilla on maailman johtavista asiantuntijoista koostuva tieteellinen neuvosto, jonka tehtävänä on varmistaa, että hoitomenetelmämme ovat maailman huippua.

Mikael Landén on psykiatrian professori Göteborgin yliopistossa. Hän on julkaissut noin 150 tieteellistä artikkelia. Landén on kaksisuuntaisen mielialahäiriön (Bipolar) valtakunnallisen laaturekisterin ylläpitäjä sekä Terveys- ja hyvinvointilautakunnan tieteellisen neuvoston jäsen.

David M Clark on psykiatrian professori toimipaikkanaan Institute of Psychiatry, King’s College. Hänen tutkimustyönsä on johtanut tehokkaisiin hoitoihin muun muassa paniikkihäiriöön, sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja posttraumaattiseen stressihäiriöön. Clark on myös Britannian hallituksen neuvonantaja psykiatrisissa kysymyksissä ja hän on kehittänyt kansallisen IAPT-ohjelman (Improving Access to Psychological Therapies).

Michelle Craske on psykiatrian professori psykiatrian laitoksella, UCLA. Craske on julkaissut yli 350 psykiatrian ja psykologian tieteellistä artikkelia ja kirjoittanut yli 20 kirjaa aiheesta. Hän oli mukana kehittämässä diagnostiikkakäsikirjoja DSM-IV ja DMS-5.

Lars-Göran Öst on psykologian emeritusprofessori ja tutkija Karolinska Institutetissa. Öst oli mukana kognitiivisen käyttäytymisterapian käyttöönotossa Ruotsissa 1970-luvulla. Öst on kehittänyt useita kansainvälisesti käytettyjä hoitomanuaaleja ja on osallistunut useiden SBU:n (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) hoitoohjeiden kehittämiseen.

Hoitotulokset

WeMindin Tukholman yksikössä olemme seuranneet hoitotuloksia jo vuodesta 2008 lähtien. Enemmistö potilaistamme (70%) raportoi vain lieviä tai vähäisiä oireita hoidon päätyttyä. Tulokset ovat linjassa maailman johtavien tutkimustulosten kanssa. 

Vaaleanvihreä osa tarkoittaa lieviä / minimaalisia oireita kyseisessä diagnoosissa. Lue lisää tuloksista tästä tekemästämme raportista (ruotsiksi).

Potilastyytyväisyys

Laadukkaan palvelun varmistamiseksi mittaamme potilaiden kokemuksia vastaanotosta, hoidosta ja potilaiden vaikutusmahdollisuuksiin liittyvissä asioissa. Tuloksiamme verrataan vuosittain kansalliseen tasoon. WeMind on vuosi vuoden jälkeen saanut huomattavasti korkeammat tulokset potilaiden tyytyväisyydestä, mikä vahvistaa itsetuntoamme ja motivaatiota jatkaa samalla linjalla.

Asiakastyytyväisyys

Vaaleanvihreällä keskiarvo Ruotsin psykiatrin osalta (vuodelta 2018). Tummanvihreällä WeMindin tulokset vuodelta 2021 (2267 vastausta).