Visio ja arvot

WeMind perustettiin uudistamaan ja kehittämään mielen hyvinvoinnin palveluita Ruotsissa. Laadukkaan ja tehokkaan hoitotyön ansiosta yhtiö on kasvanut Ruotsin suurimmaksi yksityiseksi mielenterveysalan yritykseksi. Nyt mielenterveyden ja psykologisen tuen edelläkävijä toimii myös Suomessa.

WeMind uudistaa ja kehittää mielenterveysalaa

Laadukkaiden mielenterveyspalveluiden sekä psykologisen tuen saatavuus on koko yhteiskuntaa koskeva asia. Useat ihmiset kärsivät masennuksesta tai elävät jonkin pitkäaikaisen mielenterveyshaasteen kanssa. Monet meistä tarvitsevat jossain vaiheessa elämäänsä tukea ja vielä useampaa meistä koskettaa kun lähipiirissämme joku kamppailee mielenterveytensä kanssa.  

WeMind perustettiin uudistamaan ja kehittämään mielenterveyden palveluita Ruotsissa ja nyt sama tarkoitus ohjaa toimintaamme myös Suomessa. Meillä hoitoprosessit ovat yhteneväisiä ja linjassa viimeisimmän tutkimustiedon kanssa. Siten hoito on laadukasta ja tarjoaa tehokasta hoitoa jokaiselle asiakkaalle. 

Tarjoamme tutkitusti tehokkaita hoitoja

Mielenterveyden ongelmien hoidosta on paljon tutkimustietoa ja näiden pohjalta pystytään tunnistamaan tehokkaita hoitomenetelmiä. Me seuraamme säännöllisesti mielenterveyden ongelmien hoitomenetelmiin liittyvää tutkimusta ja mukautamme hoitomme vastaamaan parasta ymmärrystä. WeMindilla asiakas voi aina luottaa saavansa tutkimusten mukaista parhaiten hänen tilanteessaan tehoavaa hoitoa.  

Mittaamme ja seuraamme hoitovaikutuksia

Mielenterveyspalveluiden tehtävänä on auttaa asiakasta voimaan paremmin. Siksi meillä WeMindillä seurataan jokaisen asiakkaan hyvinvointia kyselyillä. Meillä asiakas täyttää säännöllisesti itsearviolomakkeita omasta hyvinvoinnistaan ja oireistaan. Saatujen tulosten perusteella pystymme tarvittaessa mukauttamaan hoitoa ja siten valitsemaan parhaat menetelmät myös yksilön kannalta. Emme siis arvaile, tuottaako hoito tuloksia, vaan seuraamme asiakkaan hyvinvoinnin kehitystä. Näin varmistamme, että hoito todella tehoaa. 

Kunnioitamme yksilöä

Asiakaslähtöinen ja avoin hoitoyhteistyö on perustana laadukkaalle hoidolle. ‍Hakeuduttaessa mielenterveyspalveluihin tulisi huomaavaisen ja kunnioittavan kohtelun saaminen olla itsestäänselvyys kaikille. Me WeMindilla panostamme yksilöiden arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen. Mielestämme jokaisella on oikeus määritellä ja olla oma itsensä. Kunnioitamme aina asiakkaan omaa näkemystä ja kokemusta. Asiakas on aina mukana omia hoitojaan koskevassa päätöksenteossa ja hänen niin halutessa otamme avoimeen keskusteluyhteyteen myös läheiset. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

WeMind on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu kaikessa toiminnassaan noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa jokaiselle läsnäolijalle tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tavoitteenamme on, ettei kenenkään kanssamme asioivan tarvitse kohdata minkäänlaista syrjintää, kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa.

Työskentelemme aktiivisesti turvallisemman tilan ja yhdenvertaisen kohtaamisen luomiseksi, koulutamme henkilökuntamme säännöllisesti yhdenvertaisuuden teemoissa ja puutumme tilanteisiin, joissa syrjintää tai muuta yksilön turvallisuutta loukkaavaa tapahtuu. Turvallinen tila on myös saavutettava ja esteetön. Pyrimme siihen, että jokainen kokee olevansa tervetullut WeMindin asiakkaaksi sekä työntekijäksi omana itsenään. 

WeMind on aktiivinen toimija alan tutkimuksessa ja kehityksessä

WeMind tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkimusryhmien kanssa kehittääkseen tulevaisuuden mielenterveyden hoitoa. Yhteistyö eri jäsenyhdistysten kanssa antaa meille arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaan ja omaisten tarpeita vastaavia hoitoja kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Lue lisää tutkimus- ja kehitysyhteistyöstämme.