Tietoa käynnistäsi

Etäterapialla hyviä tuloksia masennuksen ja ahdistuksen hoidossa 

Koronavuosien aikana myös mielenterveyspalveluita kohtasi iso muutos, kun palveluita täytyi alkaa toteuttaa etänä. Vuosina 20192021 etätapaamisten osuus WeMindin Ruotsin yksiköissä nousi 7 prosentista jopa yli 70 prosenttiin. Tältä ajalta tehty tutkimus osoittaa, että hoitotulokset ovat edelleen hyvät myös etäyhteyksin. 

Hoitotulosten analysointi varmistaa hoidon laadun 

– Kun koronaviruksen leviäminen lisääntyi ja yhteiskunta heräsi uusiin haasteisiin ja rajoituksiin, meidän oli arvioitava ja analysoitava etänä tehtäviä terapioita varmistaaksemme, että hoitotulokset pysyivät samalla tasolla, kertoo WeMindin laadunvalvoja Fabian Lenhard. 

Asian selvittämiseksi WeMindin tutkimus- ja kehitystiimissä tutkittiin kaikkien potilaiden masennus- ja ahdistuneisuusoireiden esiintymistä mittaamalla oireita ennen ja jälkeen hoidon. Ahdistuneisuusoireita mitattiin GAD-7 -kyselyllä ja masennusoireita PHQ-9-kyselyllä. Tutkimuksessa oli mukana yli 1200 potilasta. 

– Tämänkaltaiset seurannat ovat mahdollisia WeMindin jatkuvilla mittauksilla ja hoitotulosten arvioinneilla. Se ei ainoastaan anna meille vahvistusta siitä, että hoitomme tuottavat tuloksia, vaan myös mahdollisuuden verrata ja arvioida hoidon tehoa pidemmällä aikavälillä.  

Etätapaamisten vertaaminen tavanomaisiin hoitotapaamisiin 

Ennen koronaa, vuonna 2019, sekä ahdistuneisuus- että masennusoireet vähenivät hoidon myötä keskimäärin 48 %. Ensimmäisenä koronavuonna 2020 oireet vähenivät 42 % ahdistuksessa ja 43 % masennuksessa. Vuonna 2021, jolloin 70 % kontakteista tapahtui etänä, oireet vähenivät 46 % ahdistuksessa ja 45 % masennuksessa. Vuosien väliset erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, eli kyseessä oli satunnaisvaihtelu. Laaja otoskoko (1200 potilasta) lisää tulosten luotettavuutta. 

Hoidon teho voidaan laskea tilastollisesti ns. efektikoolla. Efektikokoja käytetään usein tutkimuksessa ilmaisemaan hoitojen vaikuttavuutta. Efektikoko ottaa huomioon keskimääräisen muutoksen sekä satunnaisvaihtelun. Arvoa 0,8 pidetään suurena hoitovaikutuksena. WeMindin hoitotulokset sekä ahdistuneisuuden että masennuksen lyhytterapiassa olivat tasaiset ja reilusti yli 0,8, joten niiden voidaan katsoa vaikuttaneen erinomaisesti koko ajanjaksolla 20192021. 

Etäterapialla hyviä hoitotuloksia

Eli samalla, kun etäterapian osuus on noussut yli 70 %:in, hoitotulokset ovat säilyttäneet korkean laadun. Tulokset näyttävät, että vuosina 2020 ja 2021 saavutettiin samat hyvät hoitotulokset kuin ennen pandemiaa vuonna 2019. 

– On ilahduttavaa, että hyvät hoitotuloksemme säilyivät huolimatta radikaalisti muuttuneista työmenetelmistä ja COVID-19:n suuresta vaikutuksesta alaamme. Tämä tutkimus osoittaa selvästi, että työmme hoidon digitalisoimiseksi tuottaa tuloksia ja voimme edelleen auttaa potilaita parantamaan mielenterveyttä myös etänä, Fabian Lenhard lopettaa. 

Tiesitkö, että nyt myös WeMind Suomi tarjoaa etäterapiaa? Etäterapia mahdollistaa asiakkaan osallistumisen myös kauempaa toimipistettä ja tarjoaa mahdollisuuden avun saamiselle kotoa käsin.  

Alkuperäinen uutinen on luettavissa ruotsiksi WeMind Ruotsin nettisivuilla.